Retningslinjer for bruk av St. Olavs hospital sin Facebook-side

Følg St. Olavs hospital på Facebook: https://www.facebook.com/stolavshospital/

St. Olavs hospital ønsker en åpen og fri debatt, men Facebook er et møtested og vanlige regler for folkeskikk gjelder.

  • Ha respekt for at andre kan ha et annet politisk, religiøst eller kulturelt ståsted enn deg.
  • Kommentarer som inneholder rasisme, hets mot folkegrupper, virker injurierende eller krenkende, inneholder reklame, strider mot opphavsrett eller på annen måte strider mot norsk lov blir fjernet umiddelbart.
  • Diskuter sak, ikke person. Vi tillater ikke personangrep, trusler eller ærekrenkende innlegg.
  • Banning, kjønnsdiskriminerende ytringer, pornografi eller liknende er ikke tillatt. Det samme gjelder oppfordringer til lovbrudd.
  • Husk at du personlig til enhver tid er ansvarlig for innhold og kommentarer som du publiserer. Dette betyr at du samtykker i at ditt navn vises på vår Facebook-side i tilknytning til dine ytringer.
  • Du er selv redaktør for det du velger å publisere på vår Facebook-side, og du har dermed også rett til å slette alt innhold som du selv har produsert når du måtte ønske.
  • Ikke publiser sensitivt innhold på denne siden. Denne siden er åpen for alle, og du er selv ansvarlig for det du deler.
  • Vi ber deg spesielt om å unngå innlegg med detaljer om diagnoser og liknende. Dette gjelder særlig i tilfeller der barn omtales. Barn har et særlig krav på personvern.
  • Spamming aksepteres ikke.
  • Dersom du ønsker at vi sletter innhold som omhandler deg og som du tidligere har samtykket til, kan du ta kontakt med oss og vi fjerner det.

Vi forhåndsgodkjenner ikke innleggene, men følger debatten så godt vi kan. Vi forbeholder oss retten til å slette upassende innlegg.

Ved akutt nød, skal du alltid ringe 113. Ved andre spørsmål om sykdom og/eller behandlingsforløp, ber vi deg lese på stolav.no eller ta kontakt med din fastlege.

  

Facebook og personvern (til Facebook sin side)

Sist oppdatert 01.03.2024