Retningslinjer for bruk av St. Olavs hospital sin Snapchat

St. Olavs hospital sin Snapchat-konto heter stolavshospital.

Vi godtar ikke venneforespørsler på Snapchat. Dersom du ønsker å dele videre innhold vi har delt på Snapchat, står du selv ansvarlig for innhold du publiserer. Dersom du publiserer innhold fra St. Olav sin Snapchat videre, står du selv ansvarlig for sammenhengen du velger å sette det inn i.

  • Ha respekt for at andre kan ha et annet politisk, religiøst eller kulturelt ståsted enn deg.
  • Kommentarer som inneholder rasisme, hets mot folkegrupper, virker injurierende eller krenkende, inneholder reklame, strider mot opphavsrett eller på annen måte strider mot norsk lov tolereres ikke, og vi forbeholder oss retten til å fjerne deg som følger dersom du bryter dette.
  • Diskuter sak, ikke person. Vi tillater ikke personangrep, trusler eller ærekrenkende innlegg.
  • Banning, kjønnsdiskriminerende ytringer, pornografi eller liknende er ikke tillatt. Det samme gjelder oppfordringer til lovbrudd.
  • Husk at du personlig til enhver tid er ansvarlig for innhold og kommentarer som du publiserer. Du har dermed også rett til å slette alt innhold som du selv har produsert.
  • Ikke send fra deg sensitivt innhold til vår Snapchat.
  • Vi ber deg spesielt om å unngå innlegg med detaljer om diagnoser og liknende. Dette gjelder særlig i tilfeller der barn omtales. Barn har et særlig krav på personvern.
  • Spamming aksepteres ikke.
  • Vi forbeholder oss retten til å slette upassende innlegg.


Snapchat og personvern (til Snapchat sine nettsider)

Sist oppdatert 19.08.2020