Retningslinjer for bruk av St. Olavs hospital sine Youtube-sider

Følg St. Olavs hospital på Youtube: https://stolav.no/youtube

St. Olavs hospital ønsker en åpen og fri debatt, men du står fritt til å kommentere videoene vi publiserer på denne kanalen. Vanlige regler for folkeskikk gjelder.

  • Ha respekt for at andre kan ha et annet politisk, religiøst eller kulturelt ståsted enn deg.
  • Kommentarer som inneholder rasisme, hets mot folkegrupper, virker injurierende eller krenkende, inneholder reklame, strider mot opphavsrett eller på annen måte strider mot norsk lov blir fjernet umiddelbart.
  • Diskuter sak, ikke person. Vi tillater ikke personangrep, trusler eller ærekrenkende innlegg.
  • Banning, kjønnsdiskriminerende ytringer, pornografi eller liknende er ikke tillatt. Det samme gjelder oppfordringer til lovbrudd.
  • Husk at du personlig til enhver tid er ansvarlig for innhold og kommentarer som du publiserer. Dette betyr at du samtykker i at ditt navn vises på vår YouTube-kanal i tilknytning til dine ytringer.
  • Du er selv redaktør for det du velger å publiser, og du har dermed også rett til å slette alt innhold som du selv har produsert når du måtte ønske.
  • Ikke publiser sensitivt innhold på denne siden. Denne siden er åpen for alle, og du er selv ansvarlig for det du deler.
  • Vi ber deg spesielt om å unngå innlegg med detaljer om diagnoser og liknende. Dette gjelder særlig i tilfeller der barn omtales. Barn har et særlig krav på personvern.
  • Spamming aksepteres ikke.
  • Dersom du ønsker at vi sletter innhold som omhandler deg og som du tidligere har samtykket til, kan du ta kontakt med oss og vi fjerner det.

Vi forbeholder oss retten til å slette upassende innlegg.

Sist oppdatert 19.08.2020