Retningslinjer sosiale medier og ansatte

Internett og sosiale medier gir gode muligheter for kommunikasjon. Samtidig er det et krevende landskap å bevege seg i, og det er lett å trå feil - også for ansatte ved St. Olavs hospital HF. Både som privatperson og som ansatt kan du dra nytte av de ulike kanalene. Det er lurt å tenke gjennom din tilstedeværelse i de sosiale kanalene opp mot din rolle som ansatt ved St. Olavs hospital HF.

Når du deler informasjon videre på sosiale medier, er det lurt å ha et bevisst forhold til hvem som er avsender av innholdet. Det er ofte veldig mye informasjon i omløp, og ikke alltid lett å vite hva som er ekte og ikke. Vær kildekritisk, og oppsøk gjerne mer informasjon i andre, relevante kanaler.

Vær også oppmerksom på at din tilstedeværelse på internett og sosiale medier gjør deg utsatt for svindel. Om en melding eller henvendelse virker mistenkelig, ikke klikk på lenker, ikke åpne vedlegg, ikke oppgi innloggingsinformasjon, personlig eller finansiell informasjon. Bruk fornuft.

Svindelforsøk spiller ofte på følelser, som fristelser, frykt og tillit.
Les mer om svindelforsøk og god sikkerhetskultur

Gjør deg kjent med Direktoratet for e-helses Norm for informasjonssikkerhet

Husk at sosiale medier er et offentlig rom, og at norsk lov også gjelder på internett.

 

Aktuelt:

  • Du kan fort miste kontroll over spredningen på internett. Tenk deg om før du deler eller ytrer deg i sosiale medier.

  • Taushetsplikten ved St. Olavs hospital HF er total, også i sosiale medier.

  • Tenk over hvordan du omtaler din arbeidsplass og dine kolleger. Du er ansatt på St. Olavs hospital HF også på fritiden.

  • Gjør deg kjent med våre Retningslinjer for mediekontakt. Sosiale medier er en like offentlig kanal som VG eller NRK. Utad skal fagpersoner eller ledere stå for offisielle uttalelser.

  • Ansatte skal ikke bli venner med pasienter i behandlingssituasjoner, og kan som helsepersonell med taushetsplikt ikke dele pasienthistorier i sosiale medier.

  • Ikke del bilder/video av andre uten at de har gitt tillatelse til det.

  • Det er ytringsfrihet i Norge, men vi har samtidig et sterkt personvern. Vi oppfordrer alle ansatte til å gjøre seg kjent med regelverk på området, se Lov om behandling av personopplysninger

  • Gjør deg kjent med Åndsverkloven, spesielt når det gjelder deling av blant annet bilder, videoer og andre åndsverk.

  • Se dine rettigheter på www.slettmeg.no, under fanen Lover og rettigheter.

St. Olavs hospital HF bruker kanalene Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, Twitter, LinkedIn og Flickr til å dele informasjon om og fra sykehuset.

I tråd med anbefalinger fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) frarådes ansatte i Helse Midt-Norge å installere og å ha installert TikTok og Telegram på sine tjenesteenheter.

Se eget vedlegg under Relatert for oppstart av Instagram i avdelingen.

Sist oppdatert 01.03.2024