Fotografering, filming og lydopptak på St. Olav

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde, filme eller gjøre lydopptak når de er på sykehuset, både til privat bruk og publisering på sosiale medier. Husk da å ta hensyn til personvernet til andre pasienter og ansatte.

Pasient som ligger i sykehusseng. En sykepleier triller han.

Foto: St. Olavs hospital

​Bilder og film av personer

Når du skal publisere eller dele bilder eller film der personer er motivet, må du tenke gjennom om det du gjør er lovlig. Som en hovedregel, kan det være lurt at du alltid ber om samtykke​ først. Det kan også være klokt å sette seg inn i personopplysningsloven.*

 

Noen gode råd til deg som ønsker å dele bilder/film fra sykehuset på sosiale medier:

 

  • Husk at du ikke kan formidle opplysninger/bilder/videoer/lyd om andre pasienter og pårørende uten at de har samtykket til dette. 
  • Dersom det er snakk om bilder av barn eller andre personer som ikke kan gi gyldig samtykke selv, er det foresatte som må gi dette samtykket.
  • Spør også ansatte om det er greit å dele bilder som de er med på, de skal samtykke til at publisering er greit. Ikke alle ansatte ønsker å ha bilder av seg publisert på internett.
  • Du bør fjerne bilder/film/lydopptak dersom den det gjelder ber deg om det i ettertid, selv om denne har samtykket i forkant av publiseringen. 

 
Hvis det oppstår en konflikt, er det den som har delt bildene eller filmen som må bevise at et gyldig samtykke virkelig er gitt.

 

 
* Personopplysningsloven er en norsk lov med formål å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Dette gjelder all bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Kilde: Store norske leksikon​.​

 

Lydopptak

Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i, er ulovlig.

  
 

Sist oppdatert 04.03.2022