Offentlig postjournal

Offentlig postjournal inneholder en oversikt over inn- og utgående dokumenter ved St. Olavs hospital de siste to måneder. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men utlevering vil bli vurdert ved innsynsforespørsel.

For å be om innsyn i dokumenter, ber vi om at det oppgis saks- og dokumentnummer som man finner tilknyttet det enkelte dokument. Disse opplysningene finner du i journalene under. Innsynsbegjæringen vil deretter bli vurdert med utgangspunkt i offentlighetslovens bestemmelser. Eventuelle avslag vil bli begrunnet.

Forespørsel om innsyn sendes på e-post til post@stolav.no

St. Olavs hospital er et offentlig organ og er underlagt arkivloven, offentleglova og forvaltningsloven.
Hovedregelen er at alle saksdokumenter som offentlige organer sender eller mottar er offentlige. Dersom det er opplysninger i dokumentet som etter lov eller forskrift er undergitt taushetsplikt, vil disse opplysningene bli unntatt fra dokumentet.

Opplysninger som er unntatt offentlighet i journalen vil fremkomme med stjerner (*)

Offentlig postjournal inneholder en oversikt over inn- og utgående dokumenter ved St. Olavs hospital de siste to måneder. Selve dokumentet er ikke tilgjengelig på nett, men utlevering vil bli vurdert ved innsynsforespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at offentlig journal ikke inneholder korrespondanse knyttet til Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet og foretakets personalmapper. Dersom du ønsker innsyn i disse dokumentene, kan du sende en forespørsel til post@stolav.no​

Resultater:

Sist oppdatert 26.10.2023