Ulykker og hendelser

St. Olavs hospital gir ikke lenger opplysninger om skadeomfang på pasienter som er akuttinnlagt etter ulykker.

Alle pasienter har rett til vern mot spredning av opplysninger om personlige og helsemessige forhold. Dette gjelder også personer som har vært utsatt for ulykker.

Vi har stor forståelse for medias rolle og behov for å informere i saker av offentlig interesse, men sykehuset må ivareta taushetsplikt og personvern. Vi gir derfor som hovedregel ikke ut opplysninger om skadeomfang eller tilstand.

I beredskapssituasjoner eller ved store hendelser kan det bli gjort andre vurderinger.

Henvendelser om voldsskader og kriminalskader må rettes til politiet.

Kommunikasjonsavdelingen nås på kommunikasjon@stolav.no.​


Sist oppdatert 07.04.2022