Nøkkeltall for St. Olavs hospital

St. Olavs hospital et universitetssykehus og eies av Helse Midt-Norge. Sykehuset har omtrent 1000 disponible senger.​

Under finner du flere nøkkeltall for de siste årene.

Styrende dokumenter​

St. Olavs hospital 2022
 • Innleggelser (antall): 62 100
  • Somatikk: 57 179
  • Psykisk helsevern og rus og avhengighetsmedisin: 4 921
 • Andel øyeblikkelig hjelp (inneliggende somatikk): 67 %
 • Polikliniske konsultasjoner (antall): 
  • Somatikk: 465 651
  • Voksenpsykiatri: 130 599
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 45 982
  • Rus og avhengighetsmedisin: 20 635
 • Ansatte (antall): 11 282
 • Budsjett
  • Driftsinntekter: 13 026 801 000 NOK
  • Driftskostnader: 13 145 070 000 NOK
 • Vitenskapelige artikler (antall): 776
 • Doktorgradsavhandlinger (antall): 42​

​St. Olavs hospital 2021

 • Innleggelser (antall): 62 141
  • Somatikk: 57 435
  • Psykisk helsevern og rus og avhengighetsmedisin: 4706
 • Andel øyeblikkelig hjelp (inneliggende somatikk): 66 %
 • Polikliniske konsultasjoner (antall): 
  • Somatikk: 483 165
  • Voksenpsykiatri: 140 588
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 51 697
  • Rus og avhengighetsmedisin: 18 167
 • Ansatte (antall): 10 868
 • Budsjett
  • Driftsinntekter: 12 578 354 000 NOK
  • Driftskostnader: 11 862 220 000 NOK
 • Studenter medisin (antall): 155
 • Studenter helsefag (antall): 366
 • Vitenskapelige artikler (antall): 748
 • Doktorgradsavhandlinger (antall): 26

St. Olavs hospital 2020: 

 • Innleggelser (antall): 58 285
  • Somatikk: 53 943
  • Psykisk helsevern og rus og avhengighetsmedisin: 4342
 • Andel øyeblikkelig hjelp (inneliggende somatikk)  (antall): 65 %
 • Polikliniske konsultasjoner (antall): 
  • Somatikk: 433 739
  • Voksenpsykiatri: 138 944
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 45 881
  • Rus og avhengighetsmedisin: 17 900
 • Ansatte (antall): 10 632
 • Budsjett
  • Driftsinntekter: 11 528 556 000 NOK
  • Driftskostnader: 10 709 125 000 NOK
 • Vitenskapelige artikler (antall): 647
 • Doktorgradsavhandlinger (antall): 50

St. Olavs hospital 2019​​​​

 • Innleggelser: 62 853
  • Somatikk: 58 210
  • Psykisk helsevern og rus og avhengighetsmedisin: 4 643
 • Andel øyeblikkelig hjelp (inneliggende somatikk): 66 %
 • Polikliniske konsultasjoner: 727 920
  • Somatikk: 404 243
  • Psykisk helsevern og rus og avhengighetsmedisin: 202 265
 • Ansatte: 10 515
 • Budsjett: 10,874 milliarder kroner
 • Studenter medisin: 810 (135 per kull)
 • Studenter helsefag: 1026 i praksis i ett år (ekskl. medisinstudenter)
 • Vitenskapelige artikler: 635
 • Doktorgradsavhandlinger: 48

St. Olavs hospital 2018

 • ​​​​Polikliniske konsultasjoner:
  • Somatikk: 449 243
  • Voksenpsykiatri: 130 272
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 43 465
  • Rus og avhengighetsmedisin: 27 327
 • Antall utskrivninger, heldøgn: 62 064
  • Somatikk: 56 859
  • Voksenpsykiatri: 3 739
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 187
  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 279
 • Praksisopphold studenter: 1732
 • Doktorgradsavhandlinger: 46
 • Publiserte artikler: 560
 • Driftskostnader: 10 182 464 000 NOK
 • Driftsinntekter: 10 739 113 000 NOK
 • Antall ansatte: 10 419

St. Olavs hospital 2017

 • ​​Polikliniske konsultasjoner totalt: 669 427
  • Somatikk: 453 059
  • Voksenpsykiatri: 138 550
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 55 770
  • Rus og avhengighetsmedisin: 22 048
 • Antall utskrivninger, heldøgn: 62 643
  • Somatikk: 57 554
  • Voksenpsykiatri: 3 744
  • Barne- og ungdomspsykiatri: 163
  • Rus og avhengighetsmedisin: 1 182
 • Praksisopphold studenter: 1 732
 • Doktorgradsavhandlinger: 40
 • Publiserte artikler: 498
 • Driftskostnader: 9 869 370 000 NOK
 • Driftsinntekter: 10 153 010 000 NOK
 • Antall ansatte: 10 483
Sist oppdatert 12.02.2024