Betaling av egenandeler og gebyrer

Om betaling

Blir du behandlet på en poliklinikk, uten innleggelse) må du som regel betale en egenandel.

I tillegg må du som regel betale en egenandel ved røntgen- og ultralydundersøkelser, og ved nukleærmedis​inske billedundersøkelser når du ikke er innlagt på sykehus.

Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel.

Du kan betale med betalingskort på behandlingsstedet.​
Det er også mulig å betale kontant. På Øya er det kontantkasse i Forsyningssenteret 1. etg. 

Egenandeler og fakturering av konsultasjoner

For pasienter som ikke betaler på stedet, vil faktura for konsultasjoner sendes til pasientene på en av følgende måter:

  1. For pasienter som har valgt Digipost som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos Digipost. Flere banker har etablert en avtale med Digipost slik at fakturaen automatisk kan legges i din forfallsoversikt på din konto hos banken. Les mer om Digipost på www.digipost.no
  2. For pasienter som har valgt e-Boks som offentlig postkasse og som har godkjent at offentlige virksomheter kan sende elektronisk informasjon, så vil fakturaen sendes til pasientens postkasse hos e-Boks. Les mer om e-Boks på www.e-boks.no
  3. De som ikke har etablert avtale med Digipost eller e-Boks vil få tilsendt faktura pr. post.


Gebyr for ikke møtt til avtalt time

Hvis du ikke møter til avtalt time, så kan du bli avkrevd et gebyr.
For å slippe gebyret må du melde fra tidligere enn 24 timer før timen.

Dette har hjemmel i $7 i Forskrift om betaling frå pasienta​r for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Det er ulike gebyrer for somatikk og psykiatri/rusbehandling:
Se oppdatert informasjon om gebyrer/takster på Helsediretoratets nettsiderSist oppdatert 07.10.2022