Parkering Øya, Østmarka og Nidelv DPS Tiller

På sykehusområdet på Øya er det offentlige parkeringsplasser og offentlige parkeringshus. Disse driftes av Trondheim Parkering AS  (parkeringshus) og Trondheim kommune (gateparkering). På Østmarka og Tiller er det tilgjengelig betalingsparkering på gateplan. Disse driftes av Trondheim Parkering AS.

Har du spørsmål eller kommentarer om parkeringen på Øya?

St. Olavs hospital drifter ikke parker​ingsplassene på Øya, og alle spørsmål må rettes til Trondheim Parkering AS (P-hus) og Trondheim kommune (gateparkering)​:

Trondheim Parkering AS er et heleid av Trondheim kommune.

​​​​Ta kontakt med avdeling for informasjon om parkering for pårørende, og hjelp til dette. 

Ansatte og studenter tilbys månedsparkering. Det krever at du registrer deg og søker på denne siden:

Kart over parkeringsplasser:

 

 

Ved spørsmål om parkering for ansatte og studenter:

Kontakt kundesenteret:
Sist oppdatert 24.01.2024