Vi ringer tilbake. Callback

Merk: Ikke alle avdelinger har callback, men flere poliklinikker, inntakskontor, og noen laboratorier har tilbudet om å ringe deg tilbake.

Hva er callback?

Callback betyr at telefontjenesten er åpen for publikum hele døgnet, slik at du som innringer alltid får gitt din beskjed uavhengig av åpningstider.

MERK: Hvis du legger på uten å fullfører, så kommer du bakerst i køen. Du får ikke raskere selv om du ringer flere ganger.

Ha fødselsnummeret klart før du ringer

Vi ber deg om å ha fødselsnummeret på 11 siffer klart før du ringer. Dette er frivillig, men vil være til stor hjelp når vi skal ringe deg tilbake. Dersom du ringer på vegne av andre, for eksempel egne barn, er det barnets fødselsnummer du skal oppgi.

Du kan ringe inn din beskjed når som helst på døgnet

Du kan ringe avdelingen når det passer deg best.

Hvis du har time på én av avdelingene og vet at du ikke kan møte til avtalt tid, er det en fordel at du varsler i så god tid som mulig. Da har avdelingen en mulighet til å innkalle andre pasienter slik at  timen ikke blir stående ledig.

Gebyr for ikke å møte til avtalt time

Hvis du ikke avbestiller timen på korrekt måte, så kan du bli pålagt å betale et gebyr. Se mer info her: https://stolav/praktisk-informasjon/betaling-av-egenandeler-og-gebyrer​

Sist oppdatert 19.09.2022