Lokale brukergrupper på St. Olavs hospital

Brukergruppe Kreftklinikken 2022–2023

 • Rolf Brovold, Kreftforeningen
 • Hans Gabrielsen, Kreftforeningen
 • Eva Storvold, Kreftforeningen
 • Jorid Wold, Kreftforeningen
 • Merethe Bue, Kreftforeningen
 • Anne Norunn Vada, Norilco, FFO, observatør fra Brukerutvalget
 • Ingrid Johansen, sekretær, ingrid.johansen@stolav.no

Brukergruppe Rehabiliteringsklinikken 2022–2023

 • Merethe Tømmerdal, Landsforeningen for slagrammede, SAFO
 • Mette Nonseth, Foreningen for Muskelsyke, FFO
 • Else-Norun Kvarner, Norsk Revmatikerforbund, FFO
 • Lars Bruun, Foreningen for muskelsyke, NHF
 • Jan Otto Selnes, Landsforeningen for ryggmargsskadde, SAFO
 • Robert Vevang, Landsforeningen for slagrammede, SAFO
 • Frode Wærøy, Mental Helse, FFO, observatør fra Brukerutvalget
 • Inger Ragna Sivertsen, sekretær, inger.ragna.sivertsen@stolav.no

  Se egen nettside: Brukergruppen ved Rehabiliteringsklinikken

Brukergruppe Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 2022-2023

 • Roger Nesshaug, ADHD Norge NT, FFO
 • Ann Lena Withbro
 • Rachel Husvik Aune, RIO
 • Britt Overby, Spillavhengighet Norge
 • John Melhus, Foreningen for human narkotikapolitikk
 • NN, observatør fra brukergruppen Psykisk helsevern
 • Halvard Kjelås, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, FFO, observatør fra Brukerutvalget
 • Marit Magnussen, sekretær, marit.magnussen@stolav.no

Brukergruppe Nevroklinikken 2022–2023

 • Jan Hermann Pedersen, Parkinsonforbundet, FFO
 • Heidi Bolgnes, MS-forbundet, FFO
 • Astrid Katrine Berglund, MS-forbundet, FFO
 • Roy Staven, Landsforeningen for ryggmargsskadde, SAFO
 • Tommy Borg, Landsforeningen for ryggmargsskadde, SAFO
 • Halvard Kjelås, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, FFO, observatør fra Brukerutvalget 
 • Elin Haugen Glasø, sekretær, elin.haugen.glaso@stolav.no

Brukergruppe Psykisk helsevern 2022–2023

 • Hege Hafstad (ADHD Norge ST, FFO), leder
 • Lars Morten Lersveen (ADHD Norge NT, FFO), nestleder
 • Alexandra Dorthea Ejme (Mental Helse Ungdom, FFO)
 • Anna Elise Opheim (Mental Helse, FFO)
 • Michelle Bradley Eilertsen (i 2023)
 • Astrid Cecilie Skjelbreid (i 2022)
 • John Melhus (observatør fra brukergruppen Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin)
 • Cato Johannessen (observatør fra Brukerutvalget i 2022)
 • Halvard Kjelås (observatør fra Brukerutvalget i 2023)
 • Ann-Torunn Austegard (sekretær) ann-torunn.andersen.austegard@stolav.no

Se egen nettside: Brukergruppa i psykisk helsevern

 

Brukergruppe Revmatologisk avdeling 2022–2023

 • Margareth Berg, Norsk Revmatikerforbund, FFO
 • Lisbeth Buland, Norsk Revmatikerforbund, FFO
 • Eva Foss, Norsk Revmatikerforbund, FFO
 • Aud Irene Hepsø, Mental Helse, FFO
 • Anne Furseth, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, SAFO, observatør fra Brukerutvalget​
 • Randi Kristiansen Lien, sekretær, randi.kristiansen.lien@stolav.no

Brukergruppe Ortopedisk avdeling 2022–2023

 • Lisbeth Skei, Norsk forening for osteogenesis imperfecta, FFO
 • Tor Harald Aalberg, Momentum Trøndelag, FFO
 • Eva-Lisa Borgen, Momentum Trøndelag, FFO
 • Magne Skjetne, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende, FFO
 • Anne Furseth, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, SAFO, observatør fra Brukerutvalget
 • Randi Kristiansen Lien, sekretær, randi.kristiansen.lien@stolav.no

Brukergruppe Klinikk for akutt- og mottaksmedisin 2022–2023

 • Inger Anne Kolsvik, Astma- og allergiforbundet, FFO
 • Knut Frode Almaas, Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom, FFO
 • Ove Korsnes, Kreftforeningen
 • Asbjørn Hellem, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, FFO
 • Anita Walstad, RIO
 • Bjørn Fjærli, Munn- og halskreftforeningen, Kreftforeningen, observatør fra Brukerutvalget​
 • Marit Urkedal Jenssen, sekretær, marit.oddlaug.urkedal.jenssen@stolav.no

  

Mandat for brukergrupper St. Olavs hospital (PDF)

Sist oppdatert 28.01.2022