Lokale brukergrupper på St. Olavs hospital

Brukergruppe Kreftklinikken 2024-2025

Sekretær:

Medlemmer:

 • Janne I. Fuglem Fillingsnes, Norsk Revmatikerforbund, FFO
 • Anne Grethe Holmen, Kreftforeningen
 • Eva Storvold, Kreftforeningen
 • Merethe Bue, Kreftforeningen
 • Kirsti Tangen, Kreftforeningen

Observatør fra BU:

 • Anne Norunn Vada

 

Brukergruppe Rehabiliteringsklinikken 2024-2025

Sekretær:

Medlemmer

 • Else Norun Kvarner, Norsk Revmatikerforbund, FFO
 • Anita Hammervik, FFO
 • Astrid Kathrine Berglund, FFO
 • Marianne Steen, Kreftforeningen
 • Merethe Tømmerdal, SAFO

Observatør fra BU:

 • Atle Olav Sognli

Se egen nettside: Brukergruppen ved Rehabiliteringsklinikken

Brukergruppe Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin 2024-2025

Sekretær:

Medlemmer:

 • Odd Jostein Aalberg, ADHD Norge NT, FFO
 • John Melhus, FHN
 • Marius Olderøyen, Spilleavhengighet Norge
 • Cato Johannessen, A- larm
 • Line Norum, A-larm
 • Rachel Aune, RIO

Observatør fra BU:

 • Camilla Tranås Kristiansen

 

Brukergruppe Nevroklinikken 2024–2025

Sekretær:

Medlemmer:

 • Lisbet Hernes, Parkinsonforbundet, FFO
 • Heidi Bolgnes, FFO
 • Laila Bakke-Larsen, FFO
 • Vera Sandlund, FFO
 • Ann-Helen Skogly, SAFO

Observatør fra BU:

 • Tora Rømo

 

Brukergruppe Psykisk helsevern 2024–2025

Sekretær:

Medlemmer:

 • Lars Morten Lersveen, FFO
 • Hilde Susanne Holst, FFO
 • Atle Tilseth, FFO
 • Hege Hafstad, FFO
 • Anna-Elise Opheim, Mental Helse

Observatør fra BU:

 • Frode Wærøy

Se egen nettside: Brukergruppa i psykisk helsevern

 

Brukergruppe Revmatologisk avdeling 2024–2025

Sekretær:

Medlemmer:

 • Lisbeth Buland, FFO
 • May Liz Bestvold, FFO
 • Aud Irene Hepsø, FFO
 • Lillian Ekren, Norsk Revmatikerforening, FFO
 • Anita Sofie Hauknes, FFO

Observatør fra BU:

 • Kristian Mandah

 

Brukergruppe Ortopedisk avdeling 2024–2025

Sekretær:

Medlemmer:

 • Monica Heggen Bergh, CP foreningen Trøndelag, FFO
 • Joakim Øren Paulsen, Momentum Midt Norge, FFO
 • Lisbeth Skjei Sjøberg, Norsk Osteoporose forening Trøndelag, FFO
 • Janne Fuglem Fillingsnes, Norsk Revmatikerforeningen, FFO

Observatør fra BU:

 • Stein Nervik

 

Brukergruppe Klinikk for akutt- og mottaksmedisin 2024–2025

Sekretær:

Medlemmer:

 • Inger Anne Kolsvik, Astma og Allergiforbundet, FFO
 • Bjørn Einar Moe, ADHD Norge ST, FFO
 • Signe Johanne Bekkvik, Trondheim Døveforening, FFO
 • Aud-Torhild Andersen, FFO

Observatør fra BU:

 • Bjørn Nervik

  

Mandat for brukergrupper St. Olavs hospital (PDF)

Sist oppdatert 07.03.2024