Brukergruppa i psykisk helsevern

Klinikkene i psykisk helsevern har egen brukergruppe.

  • Hege Hafstad (ADHD Norge ST, FFO), leder
  • Lars Morten Lersveen (ADHD Norge NT, FFO), nestleder
  • Alexandra Dorthea Ejme (Mental Helse Ungdom, FFO)
  • Anna Elise Opheim (Mental Helse, FFO)
  • Astrid Cecilie Skjelbreid (i 2022)
  • Michelle Bradley Eilertsen (i 2023)
  • John Melhus (observatør fra brukergruppen Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin)
  • Cato Johannessen (observatør fra Brukerutvalget i 2022)
  • Halvard Kjelås (observatør fra Brukerutvalget i 2023)
  • Ann-Torunn Austegard (sekretær) ann-torunn.andersen.austegard@stolav.no

 

 

 

Brukergruppa rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs hospital. 

Mandat for brukergrupper St. Olavs hospital (PDF)

 

 

 

Sist oppdatert 22.05.2023