Brukergruppen ved Kreftklinikken

​Kreftklinikken har egen brukergruppe bestående av:

  • Rolf Brovold, Kreftforeningen

  • Hans Gabrielsen, Kreftforeningen

  • Eva Storvold, Kreftforeningen

  • Jorid Wold, Kreftforeningen

  • Merethe Bue, Kreftforeningen

  • Anne Norunn Vada, Norilco, FFO, observatør fra Brukerutvalget

  • Ingrid Johansen, sekretær
    ingrid.johansen@stolav.no


Brukergruppa ved Kreftklinikken rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs hospital.

Mandat for brukergrupper St. Olavs hospital (PDF)

Sist oppdatert 22.05.2023