Brukergruppen ved Nevroklinikken

Nevroklinikken har egen brukergruppe bestående av:

  • Anne Nordskag (Pensjonistforbundet)
  • Hege Åmot (MS, FFO)
  • Jan Hermann Pedersen (Parkinsonforbundet, FFO)
  • Randi Resell (Norges Blindforbund)
  • Eli Engebretsen (MS, FFO)
  • Halvard Kjelås (LHL, FFO, observatør)
  • Anne Lise Restad (sekretær)
    anne.lise.restad@stolav.no


Brukergruppa ved Nevroklinikken rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs hospital.

Mandat for brukergrupper St. Olavs hospital (PDF)

 

 

Sist oppdatert 22.05.2023