Brukergruppen ved Revmatologisk avdeling

​Revmatologisk avdeling har egen brukergruppe bestående av:

  • Toril Indergård (Pensjonistforbundet)
  • Olav Malmo (NRF, FFO)
  • Jill Karin Haugen (NRF, FFO)
  • Irma Strøm (NRF, FFO)
  • Lars Peder Hammerstad (observatør, NRF, FFO)
  • Randi Kristiansen Lien (sekretær)
    randi.kristiansen.lien@stolav.no


Brukergruppa ved Revmatologisk avdeling rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs hospital.

Mandat for brukergrupper St. Olavs hospital (PDF)

Likepersonstjenesten for pasienter på revmatologisk avdeling (pdf)
 

Sist oppdatert 22.05.2023