Brukergruppen ved Rus- og avhengighetsmedisin

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin har egen brukergruppe bestående av:

 • Aina Sæther
 • Frode Sandstad
 • Geir Otto Løw-Hansen
 • Alf Johnny Grinde
 • Malin Fagervoll Heggen
 • Ann Mari Romul
 • Øistein Edvardsen (LPP, FFO, observatør)
 • Ellfrid Schei (LPP, FFO, observatør)
 • Unni Korshavn (sekretær)
  unni.korshavn@stolav.no


Brukergruppa ved Rus- og avhengighetsmedisin rapporterer til Brukerutvalget i St. Olavs hospital.

Mandat for brukergrupper St. Olavs hospital (PDF)

Sist oppdatert 22.05.2023