Hvilke rettigheter har barn under 18 år og deres foreldre?

På denne siden har vi samlet noen av de rettighetene som kan være aktuelle for pasienter under 18 år og deres foreldre. Denne listen er ikke uttømmende. Dersom foreldre trenger nærmere informasjon om rettigheter for pasient eller pårørende, kan du be om henvisning til sykehussosionom hos sykepleier eller lege ved avdelingen pasienten tilhører.

Sist oppdatert 08.02.2024