Hvilke rettigheter har pasienter over 18 år?

På denne siden har vi samlet noen av de rettighetene som kan være aktuelle for pasienter over 18 år. Denne listen er ikke uttømmende. Dersom du trenger nærmere informasjon om rettigheter for pasient eller pårørende, kan du be om henvisning til sykehussosionom hos sykepleier eller lege ved avdelingen du tilhører.

Sist oppdatert 25.04.2023