Pasient og brukerombudet i Trøndelag

Pasient- og brukerombud

Pasient og brukerombudene i Nord og Sør-Trøndelag ble fra 1.1.2018 slått sammen til Pasient og brukerombudet i Trøndelag.

Ungdomsrådet på St. Olavs hospital

Ungdomsrådet skal - fremme synspunkter og saker som kan bidra til å forbedre pasienttilbudet for unge brukere samt tilbud som blir gitt til ungdom - fremme tilbudet til ungdom når deres foresatte er pasienter ved helseforetaket - arbeide for å utvikle og opprettholde gode helsetjenester til ungdom - ha reell innflytelse på system- og tjenestenivå, ved alle relevante enheter i helseforetaket
Les mer om ungdomsrådet
Foto med alle i ungdomsrådet
Sist oppdatert 15.03.2021