Østmarkvegen 35

Østmarka

Østmarka er en bydel øst i Trondheim. Divisjon psykisk helsevern har flere tilbud lokalisert her.

Brøset. Bygning
Brøset. Inngang gamle hovedbygning
Brøset. Bygning sikkerhet
Brøset. Sikkerhetsavdelingen

Slik finner du fram

Adresse

Østmarkvegen 35

​Bussene i Trondheim kjøres av AtB. Bruk reiseplanleggeren eller appen AtB Reise for å se holdeplasser og rutetider.

Praktisk informasjon

St. Olavs Hospital offers a free wireless guest network called HMNGuest. The guest network is available at all hospital locations throughout the region.

  • Connect to your wireless network HMNGuest
  • Open your browser and follow the instructions
  • You will receive a password by SMS and then you can use guest network online
  • Passwords are valid for one week at a time. Passwords can be sent to any mobile phone with a Norwegian mobil number