Fagkurs

Endoskopikurs med simulatortrening - høst 2023

Anbefalt kurs for leger i spesialisering i Gastroenterologisk kirurgi. OBS! Dette kurset består av tre deler - forkurs, hoveddel og hospitering. Se mer informasjon om dette nedenfor under "viktige opplysninger"

Passert
21.
november
2023
3 dager
  1. 21. nov. 2023, 08:00 - 19:00
  2. 22. nov. 2023, 09:00 - 16:00
  3. 23. nov. 2023, 08:30 - 16:00
Delta

Tid og sted

Når

  1. 21. nov. 2023, 08:00 - 19:00
  2. 22. nov. 2023, 09:00 - 16:00
  3. 23. nov. 2023, 08:30 - 16:00

Type arrangement

Kurs LIS

Arrangør

Regionalt utdanningssenter Helse Midt-Norge

ANSIENNITET

Ansiennitet skal oppgis som antall måneder med gjennomført tellende tjeneste i spesialiteten kurset er anbefalt for ved kursstart.

Permisjoner og LIS1-tjeneste skal ikke telle med.

Les mer om opptak, retningslinjer for avmelding, planlegging og gjennomføring av kurs her:
Informasjon til LIS om kurs

VIKTIG INFORMASJON

Kurset har tre moduler som skal gjennomføres i følgende rekkefølge:

Modul 1 - Forkurs:
Forkurset er "Endoskopikurs for gastrokirurgi - GAK (forkurs)" hos Den Norske Legeforening, og skal gjennomføres før opmøtedelen av kurset. Link til forkurset hos legeforeningen: Endoskopikurs for gastrokirurgi - GAK (forkurs)

Modul 2 - Hoveddel/oppmøtekurs:
Oppmøtedelen er kursets hoveddel og består av teori og praktiske øvelser. Denne delen foregår på NSALK ved St. Olavs hospital

Modul 3 - Hospitering på gastrolab
Etter oppmøtedelen skal LIS gjennomføre kursets tredje del som er to dager hospitering på gastrolab ved et universitetssykehus. Kursdeltakerne vil motta mer informasjon om gjennomføring av hospitering ved kursopptak og tildeling av kursplass.

Endoskopikurs med simulatortrening er først fullført når alle tre delene er gjennomført.

LÆRINGSUTBYTTE BESKRIVELSE

Kurset vil gi en teoretisk bakgrunn for muligheter, fordeler og begrensninger i bruk av endoskopiske metoder i diagnostikk og behandling av forskjellige tilstander i GI-tractus, inklusive postoperative komplikasjoner, med fokus på kirurgiske problemstillinger.Gjennom praktiske øvelser få prøvd forskjellige typer teknologisk utstyr med hands-on opplæring og trening i aktuelle prosedyrer.

KURSKOMITÉ

Ronald Mårvik
Gjermund Johnsen
Tore Stornes
Gunnar Qvigstad
Reidar Fossmark

KURSAVGIFT

5850,- for tredagers oppmøtekurs (modul 2)

NB! Det tas forbehold om indeksregulering. Kursavgift refunderes ikke dersom avmelding kommer senere enn 1 måned før kursstart. Kursavgift refunderes ikke dersom deltaker ikke møter eller ikke fullfører kurset.

ANTALL DELTAKERE

24

ANDRE OPPLYSNINGER

På grunn av tilgangen til simulatorer må vi dele deltakerne i to grupper mht praktiske øvelser. Dette gjelder kun første kursdag. Vi vil gi nærmere beskjed om dette.

Deltakerne på dette endoskopikurset må gjennomføre e-læringskurs i forkant av kursstart. 
Link til e-læringskurs/forkurs hos legeforeningen: Endoskopikurs for gastrokirurgi - GAK (forkurs)

Kurset innebærer også to dagers hospitering på universitetssykehus i etterkant av kurset. Dette organiseres av Regionalt Utdanningssenter.

Lunsj tilbys i samtlige av sykehusets kantiner. Nærmeste kantine ligger i hjerte-lunge-senteret.
Kurslokalet har airconditioning og kan deror oppfattes som kaldt. Ta gjerne med ekstra genser/jakke!

PROGRAM


KONTAKT