Fagkurs

Forsknings- og Innovasjonslunsj PH

Program våren 2024 Torsdager

Tid og sted

Hvor

Østmarkveien 29
Peisestua, Campus Østmarka
Online deltakelse via Teams 

Teams via web:
Møte-ID: 355 452 024 732, 
Passord: BqnHB5 
 
4. 1  CVD-MENT; Nasjonalt vitenskapelig samarbeid for å redusere hjerte-kar sykdom ved samtidig psykisk lidelse
Professor Gunnar Morken, IPH/NTNU.
 
11.1  Norsk nettverk for alvorlige mentale lidelser (NORSMI)
Professor/overlege Arne Vaaler, IPH/NTNU/St. Olav
 
18.1  Intensiv behandling for PTSD i poliklinikk
Psykologspesialist Trude Auren, Nidaros DPS
 
25.1  Systematisk kvalitetssikring av psykisk helsetjenester i kommune- og spesialisthelsetjeneste
Førsteamanuensis Audun Havnen, Institutt for psykologi og PhD kandidat Martin Lindberg, Institutt for psykologi og Trondheim kommune
 
8.2  Journal Club: Stipendiat presenterer artikkel
     
 SACR gruppen/post doc Simen Saksvik
 
15.2  Paraphilic disorders, sexual interests, and sexual compulsivity in a sample of men admitting use of child sexual exploitation material
         Psykologspesialist Svein Øverland, Avdeling for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, St. Olavs hospital
 
22.2  Ser vi en økning i antallet utilregnelige drapspersoner?
         Seniorforsker Hilde Dahl, Avdeling for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri, St. Olavs hospital
 
29.2  The protein Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1), a novel treatable target in Ischemic Heart Disease. 
       Stipendiat og legehospitant Rita Brekke, Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU
 
14.3  Journal Club: Cannabis use as a moderator of cognitive behavioral therapy for insomnia.
         
SACR gruppen v/Liv Marie Rønhovde, Stipendiat/Psykolog
         
21.3  Inntrykk fra den første norske Ketaminkonferansen på Hamar 2024
         
Overleger Jeanette Brun-Larsen og Norgils Eik-Nes, Avd. Psykose og rehabilitering, St. Olavs hospital

4.4    Informasjon om ny instituttstruktur MH fakultetet og Søknadsmuligheter 2024

11.4  Journal Club: Open-door policy versus treatment-as-usual in urban
psychiatric inpatient wards: a pragmatic, randomised controlled, non-inferiority trial in Norway
           
PhD/Psykologspesialist Nikolaj Kahn, Nidaros DPS, St Olavs hospital 

18.4  Metakognitiv terapi i gruppe for pasienter med depresjon: erfaringer og resultater
       
 Førsteamanuensis Henrik Nordahl, Institutt for psykologi, NTNU

25.4  Resultater fra den regionale forløpsstudien blant døgnpasienter i TSB
       
Forskningsrådgiver Helle Wessel Andersson, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital

2.5   Komorbide langvarige smertetilstander blant pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling ved DPS
        Spesialfysioterapeut Ina Løvås, Nidelv DPS, St. Olavs hospital

9.5   Kristi himmelfartsdag

16.5  1000 pasienter i 25 norske AAT – resultater fra en nasjonal multisenterstudie
Katrine Holgersen, Amanuensis, Institutt for psykologi, NTNU

23.5 (Tittel kommer)

30.5 EU søknader
       
Roger Almvik, Senior Forsker SIFER & Lise T Løvseth, Forsker/FIU-PH 

6.6   Journal Club: Stipendiater presenterer en artikkel 

13.6  Journal Club: Stipendiater presenterer en artikkel

20.6   Psychopathy as the diagnostic endpoint for personality disorder and the Dynamic Model of Psychopathy (DMP) Assessment and Treatment Framework as a problem solver regardless of population and severity level.
         Psykologspesialist Aina Sundt Gullhaugen, BUP poliklinikk Rosten, St. Olavs hospital