Fagkurs

Trinn 2 ultralydkurs

Dette er et Trinn 2 ultralydkurs med tittelen «Oppfølging av utviklingsavvik og andre høyrisikosvangerskap» som arrangeres mandag 8. april 2024 her på St. Olavs hospital, og er for både leger og jordmødre.

Passert
8.
april
2024
  1. 08. apr. 2024, 09:00 - 16:00

Tid og sted

Når

  1. 08. apr. 2024, 09:00 - 16:00

Hvor

BS31, bevegelsessenteret, St. Olav Hospital

Senter for fostermedisin som står som arrangør, og kurset er søkt godkjent hos Dnlf og jordmor-organisasjonene.

Kurset har totalt 40 plasser, og kursavgift er på 3400 NOK, som tilsvarer legeforeningens satser.

Læringsmål:

  • Oppfølging av gravide i samarbeid mellom lokalsykehus og fostermedisinsk avdeling
  • Hvordan ta hånd om gravide med fostre med utvidete nyrebekken, usikre CNS anomalier, hyppige ekstrasystoler og relativ forkorting av femur
  • Hvordan ta hånd om usikre funn i første trimester og høy NT med normale kromosomer
  • Hvordan ta hånd om tvillinger, Rhesus-immunisering og mistanke om tidlig vekstretardasjon


Kurssted er bekreftet på Bevegelsessenteret her ved St. Olavs hospital.
Påmelding sendes: kristin.gresli@stolav.no

Kontakt