Fagkurs

Regional fagdag: Hvordan møter vi unge og unge voksne?

3. november arrangerer vi regional fagdag for ansatte i spesialisthelsetjenesten som møter unge i alderen 12-25 år.

Passert
3.
november
2023
  1. 03. nov. 2023, 08:15 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 03. nov. 2023, 08:15 - 15:30

Type arrangement

Fagdag

Spesialitet

Barne- og ungdomspsykiatri

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 19. okt. 2023

Ungdomsføtter
 

Program for dagen

Utskriftsvennlig program finner du her.

08:15 - 08:30 Registrering, kaffe og te.

08:30 - 09:00Velkommen – Retningslinje for overføring av ungdomspasienter v/ Kirsten Aune Walther, helsefaglig rådgiver, Fagavdelingen, St. Olavs hospital


09:00 - 10:00 «Erfaringer fra arbeid med unge voksne» -praktiske betraktninger rundt unge voksnes livsfase, samhandling med andre hjelpere/instanser og kontakt med foresatte ved

psykologspesialist ph.d. Mona Løvaas og familieterapeut Kari Dystvold, poliklinikk for unge voksne, Nidelv DPS, Tiller, Klinikk psykisk helsevern, St. Olavs hospital


10:00 - 10:20 Pause


10:20 - 11:05 Hvordan ivareta unges psykiske og seksuelle helse v/ Nora Thunem, helserådgiver, Unge funksjonshemmede


11:05 - 11:25 En Som Lytter – et samtaletilbud for ungdommer i regi av Trondheim kommune, NTNU og Mental Helse Ungdom v/ veileder og psykolog Sigrun H. Hitland og studentterapeutene. Sigrun arbeider som psykolog ved Helsestasjon for Ungdom, BFT Midtbyen, Trondheim kommune / Tråanten tjïelte


11:25 - 12:25 Lunsj - ta med matpakke/drikke evt. kjøpe i ei av kantinene


12:25 - 14:10 God kommunikasjon i praksis – hvordan får du legen din til å virke?


Praktiske eksempel fra hva som går bra – og hva som lett kan bli bedre og oppdatering fra forskningsfronten innen kommunikasjon v/ Bård Fossli Jensen, spesialist i barnesykdommer, ph.d. innen kommunikasjon. I tillegg jobber han med å trene leger og annet helsepersonell i god medisinsk kommunikasjon, i samarbeid med Somsagt AS, Legeforeningen, UiO, AHUS og Helsedirektoratet.


14:10 - 14:30 Pause


14:30 - 15:00 Erfaringer med kommunikasjon med ungdom v/ Ingrid Rekaa Nilssen, sykepleier og ungdomskontakt ved revmatologisk avd., St. Olav


15:00 - 15:15 Videooverføring med St. Olavs avsluttes - Innlegg v/ lokalt Ungdomsråd. Andre sykehus får innlegg fra sitt eget Ungdomsråd

15:15 - 15:30 Veien videre. Avslutning.Presentasjonene fra dagen

Presentasjonene blir lagt ut fortløpende etter hvert som vi mottar de fra foredragsholderne.

Påmelding

Frist for påmelding er 19. oktober.

For påmelding, klikk her.

Kursavgift

Fagdagen er gratis, men vi trenger å vite hvor mange som kommer, og det er bare de som er påmeldt som får kursbevis. Vi serverer kaffe/te/vann før oppstart av fagdagen, vann til de andre pausene. Ta med matpakke/drikke evt. kjøpe i kantina.

Kurset er godkjent som tellende for

  • Den Norske legeforening: 6 timer som valgfritt kurs for spesialiteter unntatt medisinsk genetikk, geriatri og laboratoriefagene.
  • Norsk Sykepleierforbund 6 timer som tellende til klinisk spesialist.

For mer informasjon

Les mer her: Ungdomsmedisin - trygge overganger for unge pasienter


Kontakt