Fagkurs

Regional fagdag: Hvordan møter vi unge og unge voksne?

15. oktober arrangerer vi regional fagdag for ansatte i spesialisthelsetjenesten som møter unge i alderen 12-25 år.

15.
oktober
2024
  1. 15. okt. 2024, 08:15 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 15. okt. 2024, 08:15 - 15:30

Type arrangement

Fagdag

Spesialitet

Barne- og ungdomspsykiatri

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 24. sep. 2024

 

Ungdomsføtter

 

Program for dagen
Tid Tema Foreleser(e)
08:15 - 08:30 Registrering, kaffe/te  
08:30 - 09:00 Velkommen – Retningslinje for overføring av ungdomspasienter Kirsten Aune Walther, helsefaglig rådgiver, Fagavdelingen, St. Olavs hospital
09:00 - 10:00 Erfaringer fra arbeid med unge voksne – praktiske betraktninger rundt unge voksnes livsfase, samhandling med andre hjelpere/instanser og kontakt med foresatte Psykologspesialist ph.d. Mona Løvaas og familieterapeut Kari Dystvold, poliklinikk for unge voksne, Nidelv DPS, Tiller poliklinikk unge voksne, Klinikk psykisk helsevern, St. Olavs hospital
10:00 - 10:20 Pause  
10:20 - 11:05 Hvordan ivareta unges psykiske og seksuelle helse? Nora Thunem, helserådgiver, Unge funksjonshemmede
11:05 - 11:35 Erfaringer med kommunikasjon med unge og unge voksne Ingrid Rekaa Nilssen, sykepleier og ungdomskontakt v/revmatologisk avd., St. Olavs hospital
11:35 - 12:35 Lunsj, ta med matpakke/drikke evt. kjøpe i kantine  
12:35 - 14:20 God kommunikasjon i praksis – hvordan får du legen din til å virke?
Praktiske eksempel fra hva som går bra – og hva som lett kan bli bedre og oppdatering fra forskningsfronten innen kommunikasjon
Bård Fossli Jensen, spesialist i barnesykdommer, ph.d. innen kommunikasjon. I tillegg jobber han med å trene leger og annet helsepersonell i god medisinsk kommunikasjon, i samarbeid med Somsagt AS, Legeforeningen, UiO, AHUS og Helsedirektoratet.
14:20 - 14:40 Pause  
14:40 - 15:00 En Som Lytter – et samtaletilbud for ungdom 16 – 25 år i regi av Trondheim kommune, NTNU og Mental Helse Ungdom Psykologspesialist Ingrid Størset Johansen og psykolog Signe Holm Risan, BFT i Trondheim kommune. De er back-up og veiledere for psykologistudentene i dette tilbudet.
15:00 - 15:15 Videooverføring med St. Olav avsluttes for HNT og HMR

Sykehusene får digitalt innlegg fra Ungdomsråd i eget HF
15:15 - 15:30 Veien videre. Avslutning.  

 

Utskriftsvennlig program finner du her.

Presentasjonene blir lagt ut fortløpende etter hvert som vi mottar de fra foredragsholderne.

Frist for påmelding er: 24. september

For påmelding, klikk her.

Fagdagen er gratis, men vi trenger å vite hvor mange som kommer, og det er bare de som er påmeldt som får kursbevis. Vi serverer kaffe/te/vann før oppstart av fagdagen, vann til de andre pausene. Ta med matpakke/drikke evt. kjøpe i kantina.

  • Den Norske legeforening: 6 timer som valgfritt kurs for spesialiteter unntatt medisinsk genetikk, geriatri og laboratoriefagene.
  • Norsk Sykepleierforbund 6 timer som tellende til klinisk spesialist.


For mer informasjon

Les mer her: Ungdomsmedisin - trygge overganger for unge pasienter

Kontakt