Fagkurs

Utlysning ELF kurs Høst 2023

Nytt kurs i forskningsmetodikk i psykiatri (KLMED8001, ELF) med oppstart høsten 2023. Søker må ha veileder, og prosjekt skal være godkjent av nærmeste leder. Kurset er også åpent for søkere fra somatikken.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Søknadsfrist: 1. mai 2023

Søknaden skal inneholde:
En vitenskapelig prosjektbeskrivelse, publikasjonsliste, cv og attester.

Den vitenskapelige prosjektbeskrivelse skal inneholde (inntil 5 sider): 

  • En kort bakgrunn for det aktuelle forskingsprosjekt.
  • En klart definert hypotese/målformulering. 
  • En beskrivelse av hvordan de ønskede mål kan oppnås.
  • Forskningsdesign, metoder og analyser. 
  • En kort beskrivelse av forskningsmiljøet. 
  • Prosjektbeskrivelsen bør også inneholde en kort diskusjon av kritiske faktorer og eventuelle problemer prosjektet kan møte underveis. 

 Ved en vurdering av prosjektet blir det lagt vekt på klarhet i framstillingen, vitenskapelig kvalitet, klinisk relevans og gjennomførbarhet. Søkere vil bli invitert til et opptaksintervju før opptak.

 Alle dokumentene som inngår i søknaden samles i én pdf-fil og sendes pr e-post til cuneyt.guzey@ntnu.no og einar.vedul-kjelsas@ntnu.no

 
Kurset starter opp 5.september 2023, og går over 4 semester.