Fagkurs

Utlysning Nytt Mini ELF kurs Høst 2023

Nytt Mini-ELF kurs, forskningsmetoder for klinikere lyses nå ut.

Tid og sted

Type arrangement

Kurs

Mer informasjon om kurset og hvordan du søker, ligger her: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv22487

Søknadsfrist: 1.mai 2023.Kontakt