En bygning med glassvinduer

Nyfødt intensiv

Nyfødt intensiv er en spesialavdeling for nyfødte barn, som av forskjellige årsaker krever overvåkning og/eller behandling rett etter fødsel. I tillegg til å være lokalsykehus for syke nyfødte i den sørlige delen av Trøndelag, har vi regionsfunksjon for de mest for tidlig fødte i Helse Midt-Norge og flerregional funksjon innen kirurgi til nyfødte. Derfor har vi pasienter fra alle deler av landet.

Nyfødt intensiv har 18 plasser fordelt på enerom og flersengsrom. Det er ulike grunner til at et nyfødt barn trenger innleggelse hos oss:

 • Omstillingsvansker etter fødsel med lette pusteproblemer eller lavt blodsukker.
 • Infeksjoner med behov for intravenøs antibiotika.
 • For tidlig fødsel (prematuritet).
 • Medfødte misdannelser med behov for kirurgi i nyfødtperioden.
 • Andre medisinsk problemer som kan være kjent før fødsel eller som blir erkjent etter at barnet er født.

På avdelingen jobber sykepleiere, barnepleiere, leger, sekretær og postverter sammen for å gi dere et best mulig tilbud. Vi samarbeider også tett med personale fra andre avdelinger som for eksempel barnekirurger, barnehjerteleger, øyeleger, anestesileger, fysioterapeuter, sosionomer, psykologer med flere som alle har spesiell kompetanse på nyfødte barn og deres pårørende. Vi tilstreber at dere skal få tett oppfølging av et eget primærsykepleieteam og egen kontaktlege. Erfaringer tilsier allikevel at dere vil møte mange personer i løpet av oppholdet.

Barnet har rett til å ha en av foreldrene tilstede hos seg under sitt opphold på sykehus; «Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon». Vi vil tilrettelegge for at dere fra første stund føler at barnet er deres, og at dere er med på å gi det omsorg og stell fra starten av.

St. Olavs hospital er et universitetssykehus, og det vil kontinuerlig foregå undervisning og opplæring av studenter og helsepersonell. På Nyfødt Intensiv har vi til enhver tid en eller flere pågående kliniske studier som du kan bli spurt om å delta i. Disse studiene foregår vanligvis i regi av forskningsgruppen NTNU Neo. Gruppen er tverrfaglig sammensatt av fagpersoner på St. Olav/NTNU og driver et utstrakt samarbeid med forskere nasjonalt og internasjonalt.

Poliklinikk for premature og andre risikobarn

Illustrasjonsbilde av to hender som holder rundt et spebarn.

Nyfødt intensiv har sin egen logo.

 

Nyfødt intensiv bygger om for at alle pasienter skal få enerom med overnattingsmulighet for foreldre. Avdelingen har siden åpningen av det nye sykehuset i 2006 vært en av få avdelinger som fremdeles har flersengsrom. Det blir et stort fremskritt at også de minste pasientene på St. Olavs hospital får enerom sammen med sine foreldre.

De nye familierommene gjør det mulig for foreldre å være sammen med sitt nyfødte barn selv om den nyfødte er syk og trenger overvåkning og behandling. Enerom til alle pasienter betyr mindre risiko for infeksjoner, det blir enklere å overholde taushetsplikten og det blir mindre støy og forstyrrelser. Det vil også gi mer rom for privatliv for familiene.

Helsepersonell kan aldri erstatte foreldre når det gjelder den kjærlige tilknytningen som alle nyfødte er så avhengig av. Enerom legger til rette for at foreldrene kan delta mer aktivt i den daglige omsorgen for barnet, noe som bidrar til en tettere tilknytning. Foreldre kan gjøre mye selv om barnet er lite og sykt. De kan delta i vask og stell, gi mat på sonde og ha barnet liggende hud-mot-hud på brystet. Alt dette skjer selvfølgelig under veiledning av leger og sykepleiere med spesiell kompetanse på syke nyfødte og deres foreldre. Ansvaret for den medisinske behandlingen vil alltid være legers og sykepleieres ansvar, men gjennom aktiv deltagelse ønsker vi å støtte foreldre slik at de kan delta i vurderinger og beslutninger som gjelder barnet deres på en best mulig måte. 

Når ombyggingen er ferdig på senvinteren 2020 vil alle rom ha en foreldreseng enten i samme rom som barnet eller med en skyvedør mellom seg og barnet. Avhengig av hvor i forløpet pasienten er, kan man trenge mer eller mindre skjerming fra den aktiviteten som foregår ved barnet. Alle rom vil ha tilgang til eget toalett, og noen av rommene vil ha egen dusj. Avdelingen har et eget kjøkken, og på sikt håper vi å kunne bygge et oppholdsrom der man kan ta i mot besøk og et samtalerom for møter mellom foreldre, søsken og ansatte.  Den ombyggingen som nå foregår gir heller ikke rom for søsken til å overnatte.

Ansatte på Nyfødt intensiv er her for å gi syke nyfødte og familiene deres best mulig behandling og pleie.  VI tar gjerne i mot tilbakemeldinger slik at vi kan bli enda bedre.

Kontakt

Telefon

Telefonen er døgnåpen

Postadresse

St. Olavs hospital Seksjon Nyfødt intensiv Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

2. etasje i Kvinne-barn-senteret, østfløya.
Bruk hovedinngangen og følg skiltene til riktig heis eller trapp.
Du finner oss til venstre når du kommer ut at heisen i 2. etasje.

 

Besøkstider

 • I dag DØGNÅPEN
 • Mandag DØGNÅPEN
 • Tirsdag DØGNÅPEN
 • Onsdag DØGNÅPEN
 • Torsdag DØGNÅPEN
 • Fredag DØGNÅPEN
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

Kvinne-barn-senteret

Olav Kyrres gate 11

7006 Trondheim

Informasjonsbrosjyre: Velkommen til oss!

I denne brosjyren har vi samlet informasjon om avdelingen vår, hva som skjer ved innleggelse hos oss, om mor og fars tilstedeværelse og samspill med barnet, hva som er greit av besøk med mer.
Mor og far som ser på sitnyfødte barn. Barnet har en sonde i nesa.

Morsmelkbanken

Små for tidlig fødte barn trenger morsmelk. Når det ikke er mulig for mor selv å gi melk til barnet sitt, trengs det melk fra kvinner som har mer melk enn det de trenger til sitt eget barn. Kvinner som er villige til å være givere av morsmelk, gir en viktig hjelp til de minste og svakeste barna.
Les mer om Morsmelkbanken her
Mor som ammer barnet sitt

Forskning ved Nyfødt intensiv

På Nyfødt Intensiv drives mange forskningsprosjekt i samarbeid med forskningsmiljøer på NTNU, i samarbeid med andre universiteter og helseforetak i Norge og internasjonalt. Dette tror vi bidrar til bedre behandling av både dagens og fremtidens pasienter. Under oppholdet deres her er det derfor sannsynlig at du/dere blir spurt om å delta i et eller flere slike forsknings prosjekter. I denne brosjyren ser du en oversikt over de forskningsprosjektene som foregår.
Les mer om forskningen her.
Bildet viser en liten babyhånd oppi en voksenhånd.

Video fra Nyfødt intensiv

De minste barna kan være født opp til 17 uker før termin og veie under 500 gram. Nyfødt intensiv ved St. Olavs hospital er en avdeling for syke nyfødte og for tidlig fødte barn.
Se videoen ved å klikke på bildet.
Et for tidlig født barn som ligger i en kuvøsem

Morsmelkbanken