Poliklinisk oppfølgingstjeneste for premature og barn med nyfødtkomplikasjoner

Barne- og ungdomsklinikken tilbyr oppfølgingstjeneste for premature og barn med nyfødtkomplikasjoner. Barnets utvikling på ulike funksjonsområder kartlegges slik at foreldre / foresatte kan få råd og veiledning om hvordan de best kan støtte barnets utvikling. Oppfølgingen skjer i nært samarbeid med primærhelsetjenesten.

Bilda av en nyfødt barnehånd i en voksen hånd.
Foto: Irene Maili Aga
 

Type oppfølging, hyppighet av kontrollene og hvor lenge barnet følges, avgjøres av hvor sykt barnet var i nyfødtperioden og hvordan barnet utvikler seg. Oppfølgingen tilpasses hvert enkelt barn og familie.

De fleste barna følges poliklinisk kun av barnelege etter en individuell vurdering. Premature barn født i uke 28 - 31 eller med fødselsvekt 1000 - 1500 gram inkluderes ofte i denne type oppfølging. Barn med behov for mer omfattende oppfølging vil følges opp i tverrfaglig team.

Tverrfaglig team

I et tverrfaglige team er det flere faggrupper som samarbeider om oppfølging av barnet. Teamet består av barnelege, kontaktsykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut og spesialpedagog. Andre faggrupper blir involvert ved behov.

Hvem følges i tverrfaglig team?

  • Barn født før uke 28 eller med fødselsvekt under 1000 gram.
  • Andre barn som har vært syke i nyfødtperioden og derfor har økt risiko for utviklingsvansker.


Kontrollene i tverrfaglig team vil vanligvis være ved ca. 3, 6 og 12 måneders korrigert alder, samt ca. 3 og 5 år og før skolestart.
Korrigert alder er alder regnet ut fra den datoen barnet skulle ha vært født, terminen.
Noen barn vil trenge flere og noen vil trenge færre kontroller.

Ved vansker hos barnet vil vi i samarbeid med foreldre / foresatte finne gode tiltak for å støtte barnets utvikling i samarbeid med førstelinjetjenesten. 

Informasjon om oppfølging av premature

Pasientforløp For tidlig fødte barn

Nasjonal retningslinje for oppfølging av for tidlig fødte (Helsedirektoratet)

Kontaktopplysninger

Kontaktsykepleier for premature og barn med nyfødtkomplikasjoner:

Nyfødt poliklinikk
nyfodt.poliklinikk@stolav.no
Telefon 72 57 12 11

Nyfødt poliklinikk tverrfaglig team
nyfodt.pol.tverrfaglig.team@stolav.no
Telefon 72 57 48 27

Vi ber om at det ikke sendes helse- og personopplysninger via e-post.

Sist oppdatert 22.01.2021