Allmenn teknikk

Vi leverer støttetjenester av høy kvalitet til St. Olavs hospital og vi har som målsetting å være best på alle de tjenestene som støtter under sykehusets kjernevirksomhet. Tjenesten vi leverer skal være av høy kvalitet og til enhver tid tilpasset kundenes ønsker og behov.

Vi er om lag 100 ansatte fordelt på 8 seksjoner. Ansvarsområdet er drift og vedlikehold av bygninger, tekniske installasjoner og utomhusarealer samt vakthold ved St.Olavs hospital HF. Vi er lokalisert på Øya, Orkanger, Lian, Østmarka og Tiller. Vi har driftsansvaret for en bygningsmasse på totalt 360 000 kvadratmeter.

Allmenn teknikk er en spennende arbeidsplass i stadig utvikling med rundt 25 fagområder. Dette innebærer eksempelvis robotteknologi, sveising, gartnertjenester, automasjon, 3D-modellering av bygg og tekniske installasjoner, snekkertjenester, risikostyring med mer. Vi arbeider stadig med å heve kompetanse og har som målsetting å drifte sykehuset optimalt med egne ressurser. Allmenn teknikk er en arbeidsplass som gir rom for utvikling og muligheter for å sette seg inn i nye og spennende fagområder.

Sikkerhetsseksjonen er et offentlig godkjent sikkerhetsselskap som er eid og drevet av St. Olavs hospital HF. Vi skal levere trygghets- og sikkerhetstjenester spesialisert mot sykehusdrift hvor pasienter, pårørende og ansatte står i fokus.

Sikkerhetsseksjonen består av rundt 20 medarbeidere som er i drift 24 timer i døgnet, hele året. Våre ansatte er kompetente sykehusvektere, de aller fleste med fagutdanning i sikkerhetsfaget, og med tilleggsutdanning som bl.a. konflikthåndtering, helipad-, brann- og røykdykkerkompetanse.

Mer om våre tjenester: Security

Kontakt

Telefon

Kundesenteret for St. Olavs driftsservice

Slik finner du fram

Forsyningssenteret

Prinsesse Kristinas gate 5

Øya, Trondheim