Dokumentasjons- og arkivtjenester

Dokumentasjonssenteret ved St. Olavs hospital er organisert under St. Olavs driftsservice og består av tre seksjoner; felles skrive- og oppfølgingstjeneste, pasientjournalarkivet og sakarkivet. Våre arbeidsoppgaver er hovedsakelig behandling og håndtering av pasient-, og sak- og personaldokumentasjon ved sykehuset. Dokumentasjonssenteret er også leverandør av alle merkantile tjenester til klinikk for akutt- og mottaksmedisin som inkluderer bemanning av skranke i akuttpoliklinikken og Akuttmottaket. Dokumentasjonssenterets oppgave er å levere støttetjenester til våre kunder, slik at disse kan styrke fokus på sin kjernevirksomhet – pasientbehandling, forskning og undervisning. Dokumentasjonssenteret er ISO-sertifisert etter standard NS-EN ISO 9001:2015. Kontakt oss: Felles skrive- og oppfølgingstjeneste  tlf: 72 82 19 50 Pasientjournalarkivet tlf: 72 82 19 30 Sakarkivet tlf: 72 82 19 20

Dokumentasjons- og arkivtjenester

 

Felles skrive- og oppfølgingstjeneste er lokalisert i Miljøbygget, Professor Brochs gt. 2.
Seksjonen har 27,5 årsverk fordelt på 33 ansatte.

Åpningstider Felles skrive- og oppfølgingstjeneste:

Mandag-fredag 07.00-22.00, og lørdag-søndag 12.00-19.30. Helligdager stengt.

Våre tjenester:

 • Behandling av oppgavemeldinger
 • Bemanning av sekretærplasser i klinisk avdeling i henhold til serviceavtale
 • Import av bilder fra minnebrikke til journal
 • Koordinering/koding av pakkeforløp
 • Overvåker elektroniske meldinger som sendes ut fra St. Olav
 • Skanning av oppholdsmapper
 • Skriving av digitalt dikterte medisinske notat
 • Skriving av makroskopiske undersøkelser
 • Skriving av rettsmedisinske obduksjoner
 • Utlevering av pasientopplysninger til andre som yter helsehjelp
 • Utskrift og pakking av dokumenter
 • Videreformidling av mottatte henvisninger til eksterne aktører

Åpningstider Pasientjournalarkivet:

Mandag-fredag kl. 07.00-14.30 alle virkedager.

 

Våre tjenester:

 • Avlevering av fysiske pasientjournaler til Norsk helsearkiv
 • Behandling av e-meldinger via In Basket
 • Behandling av oppgavemeldinger
 • Mottak, arkivering og makulering av studier på Dora
 • Mottak, arkivering og vedlikehold av pasientjournaler på Dora (papirarkiv)
 • Mottak og videresending av returpost til St. Olav 
 • Registrering av kreftmeldinger
 • Registrering av vergefullmakt
 • Skanning av journaldokumenter fra avdeling/klinikk (oppholdsmapper)
 • Skanning og videresending av pasientrelatert post via Ett felles postmottak (eksterne brev)
 • Skanning av papirjournal fra Dora etter bestilling
 • Utlevering av pasientopplysninger til andre som yter helsehjelp
 • Utlån av papirjournaler etter bestilling

Åpningstider Sakarkivet:

Mandag-fredag kl. 08.00-15.00 alle virkedager.

Våre tjenester:

 • Ett felles postmottak (papir/elektronisk)
 • Saks- og personaldokumentasjon
 • Kvalitetssikring av dokumentproduksjon
 • Postjournal
 • Brukerstøtte/support/rådgivning
 • Systemadministrator for sykehusets sak- og arkivsystem
 • Fjernarkiv Dora (papirarkiv)
 • Arkivplan

Kontakt

Telefon

Kundesenteret for St. Olavs driftsservice

Postadresse

St. Olavs hospital HF
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Forsyningssenteret

Prinsesse Kristinas gate 5

Øya, Trondheim