Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe)

Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon er den enheten som har ansvar for forskning- og utviklingsarbeid innen tematikken overvekt og fedme i Midt-Norge.

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF,Regionalt senter for fedmeforskning og innovasjon
postboks 3250
Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Forsyningssenteret, 4. etasje, Prinsesse Kristinas gate på Øya i Trondheim

Forsyningssenteret

Prinsesse Kristinas gate 5

Øya, Trondheim