Lærling i ambulansetjenesten

St. Olavs hospital tar årlig imot inntil 15 høyt motiverte og pålitelige personer med stor interesse for akuttmedisin til en 2-årig læreperiode innen ambulansefaget, med mål om endelig fagbrev som ambulansearbeider.

Informasjon til deg som ønsker å bli lærling:

 

Ambulansetjenesten er en del av Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St Olavs hospital HF. Avdelingen har omtrent 250 årsverk, 22 ambulansestasjoner med til sammen 33 ambulanser i operativ drift.

 

Sist oppdatert 25.01.2024