Et hvitt og grønt skilt

Ambulansetjenesten St. Olavs hospital

Ambulansetjenesten har ansvar for 22 ambulansestasjoner i St. Olav hospital sitt ansvarsområde. Avdelingen er organisert under Klinikk for akutt- og mottaksmedisin. Ved behov for akuttmedisinsk hjelp ring 113.

Morten Dragsnes
E-post: morten.dragsnes@stolav.no
Mobil: 920 51 444
  

Ambulansetjenesten til St. Olavs hospital gjennomfører sammen med Akuttmedisinsk fagavdeling årlige kurs for nye vikarer. Vi planlegger oppstart av neste kurs i januar 2024, med opptak og seleksjon ved utgangen av 2023.

Les mer om vikar i ambulansetjenesten.

  

 

Kontakt

Postadresse

St. Olavs hospital HF
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin
postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 6. etasje nord, Øya i Trondheim

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Artikler

  • Vikar i ambulansetjenesten

    Ambulansetjenesten til St. Olavs hospital gjennomfører sammen med Akuttmedisinsk fagavdeling årlige kurs for nye vikarer. Vi planlegger oppstart av neste kurs i januar 2024, med opptak og seleksjon ved utgangen av 2023. Se lenke til annonsen i Webcruiter.

  • Ledsagelse av lege i ambulanse

    Kostnader for legers deltagelse i utrykninger med ambulanse dekkes av henholdsvis helseforetaket (spesialisthelsetjenesten), Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) samt den enkelte kommune (skyss av helsepersonell). Lege må selv i hvert enkelt t...