Felles mottaksavdeling, Orkdal Sjukehus

Felles mottaksavdeling Orkdal består av 2 seksjoner - Akuttmottak/Legevaktsentral og Akutt24 og ØHD (øyeblikkelig hjelp døgntilbud). For mange pasienter og pårørende er avdelingen det første møtet med sykehuset. Legevaktsentralen Orkdal sykehus drifter legevaktstelefon (tlf. 116117) for 12 kommuner.

Til Akuttmottaket henvises alle pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Hit kommer pasienter som er henvist fra fastlege, legevaktslege eller som kommer med ambulanse etter direkte dialog med AMK. Akuttmottaket har også ansvaret for akutt poliklinisk virksomhet. Akuttmottaket ligger i 1. etg. på Orkdal Sjukehus.
 
Legevaktsentralen ved Orkdal Sjukehus drifter legevaktstelefon (tlf. 116117) på vegne av kommunene Frøya, Heim, Hitra,  Indre Fosen, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun, Surnadal, Ørland og Åfjord. Akuttmottak og Legevaktsentral driftes i samdrift. Legevaktssentralen ligger i 1. etg. på Orkdal Sjukehus. 
 
Akutt24 og ØHD (øyeblikkelig hjelp døgntilbud) er en sengepost som ble etablert i 2019 med et driftskonsept som består av 6 Akutt 24 senger (sykehusets observasjonstilbud), samt 5 ØHD senger for kommunene Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Rindal, Skaun og Surnadal. Sengeposten ligger i 4. etg. på Orkdal Sjukehus. Akuttlegene har det medisinskfaglige ansvaret for Akutt24 tilbudet. Kommunalt ansatte tilsynsleger har det medisinskfaglige ansvaret for ØHD-tilbudet. 

Slik finner du fram

En bygning med et stort svart rør foran seg

Orkdal Sjukehus

Sjukehusveien 3, Orkanger