Førstehjelp

Her finner du lenker og telefonnummer inn til alarmtelefoner og nødhjelp.

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

AMK og Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Legevakta 116117

Telefonnummer 116 117 til legevakt er det samme i hele landet.

Overgrepsenheten St. Olav

Døgnåpen telefon 72 57 12 12
Besøksadresse Erling Skjalgssons gate 2, 7030 Trondheim
(inngang på baksiden av Kvinne-barn-senteret)

Overgrepsenheten

Les mer om gynekologisk poliklinikk

 

Sist oppdatert 05.04.2016