Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL) retter arbeidet mot lidelser med betydelige somatiske symptomer der biologiske, psykologiske og sosiale faktorer er tett vevet sammen og anerkjente sykdomsdiagnoser ikke i tilstrekkelig grad kan forklare symptomene. NKSL tar sikte på å forbedre kvaliteten på utrednings-, behandling- og det arbeidsmessige rehabiliteringstilbudet til personer med slike lidelser i hele landet.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 09:00 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Tirsdag
  • 09:00 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Onsdag
  • 09:00 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Torsdag
  • 09:00 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Fredag
  • 09:00 - 11:30
  • 12:30 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser - NKSL
St. Olavs Hospital HF
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

NKSL holder til i 2. etasje, vestfløy, på Avdeling for smerte og sammensatte lidelser- Smertesenteret.

Kunnskapssenteret

Olav Kyrres gate 10

Øya, Trondheim