Klinikk for hjertemedisin

Et overordnet mål for Klinikk for hjertemedisin er at pasienter med hjertelidelser får de tjenester innen diagnostikk, behandling og sykepleie som de har behov for, så raskt som mulig og med en kvalitet som er i samsvar med de prinsipper og verdier sykehuset bygger på. Klinikk for hjertemedisin har funksjon som lokalsykehus for innbyggere i midtre og sørlige delen av Trøndelag og nærliggende kommuner. Klinikken har også regionfunksjon for Helse Midt-Norges 700 000 innbyggere.

Ledelse ved Klinikk for hjertemedisin

Klinikksjef: Rune Wiseth

Avdelingssjef for legetjenesten: Ole Christian Mjølstad
Avdelingssjef for sykepleietjenesten: Gro Lillebø

Kontakt

Ekspedisjon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim

Kurs og møter

 • Hjertekurs
  Hjertekurset er et tilbud til deg som nylig har fått påvist hjertesykdom. Det vil si hjerteinfarkt, angina pectoris og fått blokket/stentet kransåre (PCI-behandling) eller har gjennomgått åpen hjertekirurgi (by-pass eller hjerteklaffeoperasjon).
  Hjertekurs
  Alltid tilgjengelig