Hjertemedisinsk sengeenhet HMS2

Klinikk for hjertemedisin har tre sengeenheter som er lokalisert i Akutten hjerte- og lungesenteret (AHL) i 4. og 5. etasje. Vi tilbyr lokalsykehus- og regionsfunksjon for utredning og behandling av pasienter med ulike hjertemedisinske tilstander. Sengeenhetene tar i mot alle typer hjertepasienter i tillegg til at den enkelte enhet har spesialkompetanse innen hvert sitt felt.

Enheten behandler alle typer hjertesykdom som for eksempel hjerterytmeproblematikk, hjertesvikt, klaffesykdommer, angina pectoris og hjerteinfarkt

Vår spesialkompetanse er rettet mot pasienter med ulike hjerterytmeforstyrrelser.  Vi ivaretar diagnostikk, overvåkning og behandling av pasienter der rytmeforstyrrelser er en vesentlig del av tilstanden.

Eksempler på dette kan være:

  • Atrieflimmer
  • Tachycardier (rask puls)
  • Pasienter som trenger pacemaker
  • Pasienter som trenger hjertestarter (ICD)

Les mer om hjertesykdommer på Helsenorge.no

Aktuell behandling er:

  • medisiner
  • elektrokonvertering
  • ablasjon av ulike rytmeforstyrrelser
  • implantasjon av pacemaker/hjertestarter
  • ekstraksjon av pacemaker ledninger

Seksjonsleder sykepleie: Ingvild Kiil Silli
Seksjonsoverlege: Ane Cecilie Dale


Kontakt

Telefon

Atrieflimmerpoliklinikken hverdager (kl

8.00 - 11.00): 72 82 10 76

Slik finner du fram

Akutten og Hjerte-lunge-senteret

Prinsesse Kristinas gate 3

7030 Trondheim