Fagkurs

Temadag for BHT 01.03.2023

Kartlegging og risikovurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi psykiske plager. Vi følger opp Arbeidstilsynets samlinger i januar. Hvordan gjør vi det i praksis? Arbeidstilsynet, administrerende direktør i hotell- og restaurant og en bedriftshelsetjeneste presenterer hvordan dette kan løses.

Passert
1.
mars
2024
  1. 01. mar. 2024, 09:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 01. mar. 2024, 09:00 - 15:00

Hvor

St. Olavs hospital, 1902-bygget, 2. etg.
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim

Påmelding

Program

09:00–09:45

Systematisk arbeid med forebygging av arbeidsrelaterte psykiske plager. Hva ser Arbeidstilsynet etter, og hvilke erfaringer gjør vi oss? Beate Vinje Røstad, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet

09:45–10:00

Pause

10:00–11:00

Hva skjer når arbeidsgiver får pålegg fra ATIL om å kartlegge og risikovurdere faktorer i arbeidsmiljøet som kan gi psykiske plager hos de ansatte. Arild Vollan, hotelldirektør ved Scandic Hell Hotel og Helle Marie Bartos, bedriftslege

11:00–11:20    

Pause

11:20–12:00 

Innledning til risikovurdering i praksis. Avklaring av roller. Bedriftslege Helle Marie Bartos og bedriftslege Øystein Bach Ramstad 

12:00–13:00

LUNCH

13:00–14:00    

Risikovurdering i praksis. Bedriftslege Helle Marie Bartos og bedriftslege Øystein Bach Ramstad  

14:00–14:20

Pause

14:20–14:45    

Hvordan kan BHT bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i risikovurdering og utforming av handlingsplan?               

14:45–15:00    

Oppsummering av dagen

 

Pris: 1 500,- (inkl. lunsj).