Arbeidsmedisinsk avdeling

Arbeidsmedisinsk avdeling utreder pasienter med mistanke om arbeidsrelaterte sykdommer. I tillegg underviser vi studenter, utdanner spesialister i arbeidsmedisin og utvikler og formidler kunnskap om sammenhenger mellom helse og faktorer i arbeidsmiljøet. Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er en seksjon under Arbeidsmedisinsk avdeling.

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Tirsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Onsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Torsdag
  • 08:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Fredag
  • 08:00 - 10:00
  • 12:00 - 13:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

St. Olavs hospital Arbeidsmedisinsk avdeling Postboks 3250 Torgarden 7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

2. etg i østfløyen i 1902-bygget

1902-bygget

Harald Hardrådes gt 14

Arrangementer