Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO)

Pasienter med astma, allergi eller overfølsomhet kan ofte ha komplekse sykdomsbilder og kreve utredning som involverer flere fagområder. RAAO er en regional kompetansetjeneste og et regionalt behandlingssenter innenfor fagområdet astma, allergi og overfølsomhet.

​​

  • Matallergi hos barn
   Målet med pårørendekurset er å gi kunnskap og faglig råd om å leve med matallergi. Kurset er først og fremst for foresatte, men andre pårørende er velkommen om kurset er nødvendig for å ivareta barnet. Dere kan også invitere med en ansatt fra barnehage, skole eller helsestasjon.
   Matallergi hos barn
   2.
   april
   2025
  Sist oppdatert 19.01.2024