Forskning, utredning og undervisning

Forskningsgruppen driver forskning- og undervisning knyttet til arbeidsmedisinske og yrkeshygieniske problemstillinger.

En av avdelingens oppgaver er å drive forskning og prosjekter rundt hvordan forhold i arbeidslivet virker inn på arbeidstakernes helse. Dette skjer ved at avdelingen driver egne internt og eksternt finansierte forskningsprosjekter, og at avdelingens personale deltar med fagkunnskap inn i forskningsprosjekter som drives av andre avdelinger/institusjoner.​

Våre fremste samarbeidspartnere for prosjektarbeid er NTNU (HMS-fagmiljøet ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie), Ruralis og de andre arbeidsmedisinske avdelingene i Norge. Vi kan også gjøre mindre prosjekter i samarbeid med bedriftshelsetjenester, for eksempel med utprøving av måleutstyr el.l.

For tidligere prosjekter / aktiviteter henvises til våre årsrapporter, oversikt over utvalgte avsluttede prosjekter og rapporter / publikasjoner.

Sist oppdatert 24.01.2024