Nasjonale fagartikler

Oversikt over nasjonale fagartikler med tilknytning til avdelingen etter 2012. For tidligere artikler benytt Nasjonalbiblioteket sin søketjeneste.

Artikler År Tidskrift
Hassel E. Helseundersøkelser og forskrift om utførelse av arbeid. Ramazzini 2023 nr 1. Tidsskrift. 2023 Ramazzini
Smedbold H. T. (2023). “Risiko – et begrep med ulikt innhold. Ulike perspektiver på risiko sett fra en yrkeshygienikers ståsted.” Ramazzini 30(1): p. 4-7. https://www.legeforeningen.no/contentassets/417cf86defbf44639c4ad74cb67dc2f2/ramazzini_nr1_2023.pdf 2023 Ramazzini
Smedbold, H. T. (2023). “KRONIKK – Elefanten i rommet: Uavhengighetens pris. Om bedriftshelsetjenestenes frie og uavhengige stilling”, Yrkeshygienikeren, (1): p. 20-23, https://yrkeshygiene.no/yh-1-2023-p20-23/ 2023 Yrkeshygienikeren
Smedbold, H. T. (2023). “Ulike perspektiver på risiko”, Yrkeshygienikeren, (1): p. 12-15, https://yrkeshygiene.no/yh-1-2023-p12-15/ 2023 Yrkeshygienikeren
Smedbold H. T. (2022). “Et blikk inn i framtiden til yrkeshygienefaget.” Ramazzini 29(4): p. 23-26 Ramazinni_04_2022.pdf 2022 Ramazzini
Smedbold, H. T. og Larsen G. A. (2021). Vurdering av samtidig eksponering. Yrkeshygienikeren, (2): p. 3-8 https://usercontent.one/wp/yrkeshygiene.no/wp-content/uploads/2021/06/Smedbold-og-Larsen-Yrkeshygienikeren-2-2021.pdf?media=1692135312 2021 Yrkeshygienikeren
Smedbold, H. T., Grove, K. S. og Leidland, E.(2021). YH-HJELP, Yrkeshygienikeren ,(1): p. 12-14 https://usercontent.one/wp/yrkeshygiene.no/wp-content/uploads/2021/04/YH-HJELP-Yrkeshygienikeren-1-2021.pdf?media=1692135312 2021 Yrkeshygienikeren
Hassel E., Myren H. Om systematisk HMS-arbeid og helseundersøkelser i arbeidlivet. Ramazzini 2020 nr. 2. Tidskrift. 2020 Ramazzini
Ann-Helen Olsen, Solveig Føreland, Anna Nordhammer, Marte Renate Thomassen, Kristin Johanne Bleie, Bjørg Eli Hollund (2020) Åndedrettsvern – hvordan beskytte helsearbeidere best mulig? Tidsskr Nor Legeforen 2020 doi: 10.4045/tidsskr.20.0464 2020 Tidsskr Nor Legeforen 
Aas O, Rø G. Stikkskade ved vaksinering av laks. Tidsskr Nor Legeforen 2019 doi: 10.4045/tidsskr.18.0653 2019 Tidsskr Nor Legeforen 
Hilt B. Arbeid og helse. Tidsskr Nor Legeforen 2017;137(14/15). Doi: 10.4045/tidsskr.17.0550 (gjesteleder) 2017 Tidsskr Nor Legeforen 
Aas O. Når et nyttig desinfeksjonemiddel kommer på avveie – To arbeidstakere med akutte luftveisplager etter eksponering for ozon. Ramazzini 2014;21(2):10-1. 2014 Ramazzini
Hilt B, Aas O. Undersøkelser av kvikksølveksponering og helse hos tannhelsepersonell – Hva har vi lært? Ramazzini 2014;21(4):18-9. 2014 Ramazzini
Kokkeyrket – bedre enn sitt rykte. Intervju med Bjørn Hilt om vår rapport i Kjøkkenskriveren – Tidsskrift for matomsorg Nr. 1 2014: 14-5 v/ Elisabeth Strøm 2014 Tidsskr Nor Legeforen 
Slåstad S, Leira HL, Aas O, Amundsen T, Sørhaug S, Grønberg BH, Hilt B. Arbeidsbetinget lungekreft i Sør-Trøndelag. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134:1043-7. 2014 Tidsskr Nor Legeforen 
Slåstad,S: Arbeidsrelatert astma – hvem bør gjøre hva i den diagnostiske utredningen?  Ramazzini 2014;21(2):10-1. 2014 Ramazzini
Helseskadelig håndtering av elektronisk avfall. Redaksjonell artikkel av Matilde Risopatron Berg i Tidsskrift Nor Legeforen 2014;134:402 med kommentarer fra Morten Buhagen og Bjørn Hilt. 2014 Tidsskr Nor Legeforen 
Ragde SF. Karakterisering av eksponering for diatermirøyk hos operasjonspersonell på St.Olavs Hospital. Yrkeshygienikeren 2013(1) 2013 Yrkeshygienikeren
Føreland S. Retrospektiv eksponeringsvurdering av støv og støvkomponenter i norsk silisiumkarbidindustri fra 1913 til 2005. Yrkeshygienikeren 2013(1) 2013 Yrkeshygienikeren
Hilt B,   Heggland I,   Aas O,  Qvenild T,   Svendsen K,  Syversen T,   Melø I, Sletvold H. Mulige senskader hos tannhelsepersonell etter kvikksølveksponering. Kommentarartikkel. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1593-4. 2012 Tidsskr Nor Legeforen 
Hilt B, Forskjellig forskning. Ramazzini 2012;19 nr. 3:15. 2012 Ramazzini
Svendsen K, Hilt B. Svar om eksponering – kvikksølv og arbeidsforhold fra deltakere i samme tannklinikk og fra samme deltaker gitt i spørreskjema og ved senere intervju. Ramazzini 2012; 19 nr 3: 10-1. 2012 Ramazzini
Sist oppdatert 11.01.2024