STUNTH

Sykehusstudien – ny teknologi og helse

Diagram

Formålet med studien er å undersøke forholdet mellom arbeidsplassfaktorer og ansattes helse i spesialisert helsetjeneste i en periode preget av digital transformasjon, både over tid. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge, Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Sykehusstudien - ny teknologi og helse - NTNU

Sist oppdatert 24.01.2024