Om oss

Hovedoppgavene til avdelingen er å utrede pasienter som har blitt syk eller skadet på grunn av sitt arbeid, bidra i utdanning av medisinere og spesialister innen arbeidsmedisin og yrkeshygiene, samt bedrive forskning, fagutvikling og formidling innen disse fagene.

Arbeidsmedisinsk avdeling har arbeidsmedisinsk og yrkeshygienisk spesialkompetanse når det gjelder sammenhenger mellom fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer og alle typer helseskader som følge av slik påvirkning. Vår hovedoppgave er å bidra til forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader og til å fremme helse i arbeidslivet.

En viktig funksjon til avdelingen er å bidra til forebygging av arbeidsrelaterte sykdommer og skader og til å fremme helse i arbeidslivet.

Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) er en seksjon under Arbeidsmedisinsk avdeling.

Sist oppdatert 06.02.2024