Bygning

Sengepost B4 Orkdal

Sengepost B4 er en medisinsk sengepost ved Orkdal Sjukehus. Her blir pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp lagt inn med diagnoser innen generell indremedisin, lungelidelser, diabetes, mage- og tarmlidelser og kreftomsorg

Sengeposten har 24 sengeplasser fordelt på seks enerom og 9 tomannsrom.

Vi jobber tverrfaglig og har følgende yrkesgrupper i avdelingen: lege, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og prest. Sengeposten har også palliative senger med et tilknyttet tverrfaglig team.

Sykepleierdrevet lungepoliklinikk er tilknyttet sengeposten.

Vi har en trivelig dagligstue som vi oppfordrer pasientene til å bruke. Av hensyn til våre astma- og lungepasienter har vi blomsterforbud på avdelingen. Grønne planter og tørkede blomster tillates.

Vi får tilbakemelding på at det er godt å være pasient hos oss og jobber kontinuerlig med å utvikle avdelingen til det beste for pasientene.

Slik finner du fram

En bygning med et stort svart rør foran seg

Orkdal Sjukehus

Sjukehusveien 3, Orkanger