En person som ser gjennom et mikroskop

Avdeling for øyesykdommer

Avdeling for øyesykdommer behandler de fleste øyesykdommer og tar hånd om utredning, diagnostikk, medisinsk og kirurgisk behandling. Det meste av den behandlende tjenesten, medisinsk eller kirurgisk, foretas poliklinisk

 

Portrettbilde
Avdelingssjef Noopur Kumar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Avdeling for øyesykdommer har regionsykehusfunksjon for Helse Midt-Norge innen oftalmologi
  • I utgangspunktet er avdelingen en tredjelinjetjeneste, dvs håndterer problemstillinger som ikke lar seg ivareta av fastlege (førstelinjetjenesten) eller avtalespesialister i øyefaget (andrelinjetjenesten) 

Hornhinnebanken St. Olav

Kontakt

Telefon

Vi har telefontid kl. 08.30- 11.30 aller hverdager. Hvis det haster eller er akutt, må du ta kontakt med legevakt eller fastlege/privat øyelege

Postadresse

St. Olavs hospital
Avdeling for øyesykdommer
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrosenteret
Harald Hardrådes gate 5

Nevrosenteret

Nevrosenteret

Harald Hardrådes gate 5

Trondheim