Ortopedisk operasjonsavdeling

Her utføres planlagte ortopediske og plastikkirurgiske operasjoner både på inneliggende og dagkirurgiske pasienter. I tillegg opereres en del øyeblikkelig hjelp.

Størstedelen av øyeblikkelig hjelp operasjoner gjøres ved Akutt operasjon som ligger i Akutten og Hjerte/Lungesenteret.

Barn med ulike ortopediske skader og lidelser opereres som hovedregel ved Barne og ungdomsklinikken i Kvinne/Barnsenteret. 


Ortopediske inngrep utføres også ved Orkdal sjukehus og Røros sykehus.

Ortopediske operasjoner som utføres er blant annet:

Innsetting av protese i skulder, albue, kne, hofte
Operasjoner i ryggen
Kikkhullsoperasjoner i ledd (artroskopisk kirurgi)
Operasjon i hender og føtter
Korrigering av fotdeformiteter
Operasjoner for bekken- og hoftelidelser
Operasjon av svulster i bevegelsesapparatet
Amputasjoner og "reparasjon" av ulike typer sår
Operasjoner etter ulike skader (brudd, hånd- og fotskader) 

 

Plastikkirurgiske inngrep utføres også ved ortopedisk operasjonsavdeling.

Plastikkirurgisk seksjon

Slik finner du fram

Bevegelsessenteret

Olav Kyrres gate 13

7030 Trondheim